ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพกิจกรรมปี 2555
dot
bulletภาพโบรถ์ที่จะสร้าง
bulletภาพมหกรรมสวดมนต์ ปี 2554
bulletภาพบรรยากาศวัดบนดอย
bulletบรรยายธรรมตามที่ต่างๆ
dot
ภาพกิจกรรมของสำนักปฏิบัติธรรม
dot
bulletผู้ปฏิบัติธรรม
bulletงานทอดกฐิน
bulletผ้าป่าครอบครัวสามัคคี
dot
รวมธรรมะจากพระครูบาหนุ่ม
dot
bulletสมาธิ 40 วิธี
bulletสมาธิออกเสียง
bulletพระโมคคัลลานะ
bulletเลื่อมใส
bulletบุญกิริยาวัตถุ 10
bulletคติเตือนใจ 2
bulletคติเตือนใจ 1
bulletประวัติครูบาหนุ่ม ยิ่งยืน
bulletผลบุญ
bulletอุบายแก้ง่วง
bulletชอบสวดมนต์และทำบุญ
bulletสวดทุกครั้ง
bulletวิธีปฏิบัติ
bulletน้ำมนต์
bulletบทสัมภาษณ์สดรายการโทรทัศน์
dot
ค้นหาข้อมูล

dot
bulletวันเกิดครูบาหนุ่ม


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซด์ พุทธัง สะระณัง
วัน เดือน ปี รายละเอียด สถานที่
   

 

     
     

 


ครูบาหนุ่ม ยิ่งยืน
พระผู้เผยแผ่ การสวดมนต์
ภาวนาพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

หลวงพ่อพุทธัง สะระณัง เกิดขึ้นแล้วในโลกมนุษย์

เพื่อนำพาแสงสว่างให้แก่จิตวิญญาณ มีความสุข ขึ้นไปสู่บนสรวงสวรรค์
มรรค-ผล-นิพพาน ให้พ้นจากความทุกข์ 

 

 


ประวัติพระครบาหนุ่ม ยิ่งยืน (2011-08-03)

ประวัติ พระอาจารย์ชาติศักดิ์ ถาวรธัมโม (ครูบาหนุ่ม ยิ่งยืน)ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส สำนักปฏิบัติธรรม ฯลฯพิเศษ ถอดเทปบันทึกการสอนสดๆ (2009-06-05)icon

พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ (2011-08-03)

ปัญญาธิกพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้า


More...

Buddha (2009-06-05)icon

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาของตนเหมือนกันแต่รายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน ฝ่ายเถรวาทให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระโคตมพุทธเจ้า


More...

เหรียญ (2011-08-03)
More...

มหกรรมสวดมนต์ (2011-08-03)

ครั้งแรกของเมืองไทย โดย...ครูบาหนุ่ม ยิ่งยืน


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักปฏิบัติธรรมภาวนาสมาธิออกเสียง อนุสติกรรมฐาน
ที่อยู่ :  บ้านห้วยทราย ตำบล :  แม่ยวม อำเภอ : แม่สะเรียง
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน     รหัสไปรษณีย์ : 58110
เบอร์โทร :  089-635-0780, 089-004-9977, 084-539-4488
อีเมล : puttung@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.puttungsaranung.com